Wat ik doe

Individuele coachtrajecten

Het Koersonderzoek:
Als mijn cliënt ga je stevig aan de slag met verschillende vragen en opdrachten. Geen vooraf uitgestippeld plan, maar ik stem af op jouw loopbaanvraag. We onderzoeken samen in een serie gesprekken hoe jouw ideale loopbaan eruit kan zien. Door het maken van ‘huiswerkopdrachten’ waar we in de gesprekken dieper op ingaan, krijg je zicht op je kwaliteiten, je uitdagingen en op dat wat je écht belangrijk vindt. Op basis van deze inzichten kun je vervolgens keuzes maken. Je kijkt terug, staat stil bij je huidige situatie en droomt onbegrensd over je toekomst. Hierdoor kom je tot een concreet, realistisch loopbaanperspectief waar je zin in hebt!
Aan het eind van het traject heb je een concreet en haalbaar actieplan en kan ik je zo nodig nog helpen je weg te vinden op de arbeidsmarkt. Het koersonderzoek bestaat uit 7 à 8 gesprekken van 1,5 uur.

loopbaancoach josé kamminga - jose coach - individuele coachtrajecten - loopbaancoaching groep duurzame inzetbaarheid outplacement - zininjeloopbaan - zin in je loopbaan

Loopbaan APK:
In drie gesprekken gesprekken van 1,5 uur reflecteer je op je loopbaan, je professionele ontwikkeling en de uitdagingen en wensen die je hebt ten aanzien van werk. Ook kun je plannen maken om deze wensen te kunnen realiseren. Je blijft je daarmee bewust van de uitdagingen in jouw vak en de steeds veranderende arbeidsmarkt.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we o.a. hoe lang het coachtraject zal duren. Ik woon en werk in Hoogland (Amersfoort), maar ik kan eventueel ook op andere locaties afspreken. Als het klikt stel ik een passende offerte op die aansluit bij het door ons afgesproken aantal gesprekken.
Werkgevers stellen vaak budget voor coaching beschikbaar. In de culturele sector is het vaak mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen. Ik kan je hierover informatie geven.

Loopbaancoaching in een groep

Door in een groep met jouw eigen loopbaanvraagstuk bezig te gaan, heb je een groot klankbord en bouw je direct aan je netwerk. Je inspireert en stimuleert elkaar in het onderzoeken van je uitdagingen, kwaliteiten en drijfveren.
In groepen van 6 tot 10 deelnemers komen we 4 keer 3 uren samen. Thuis bereid je opdrachten voor en we gaan daar in de groep mee aan de slag.
Voorafgaand vindt er een intakegesprek met mij plaats om voor jezelf helder te krijgen op welke vragen je antwoord wilt vinden. Na afloop sluiten we het traject weer af met een een-op-een gesprek.
Deze groepscoaching kan aangevraagd worden door organisaties, maar is ook beschikbaar voor individuele deelname door particulieren. Voor meer informatie kun je mij bellen of je kunt contact opnemen via het contactformulier.

Duurzame inzetbaarheid en outplacement

Als professioneel loopbaancoach adviseer ik organisaties bij het inrichten van een duurzaam personeelsbeleid en coach ik werknemers bij het realiseren van de eigen duurzame inzetbaarheid. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid zijn voor mij belangrijke waarden en middels grondige intakegesprekken kom ik tot afspraken met werkgevers en werknemers die voor iedereen goed en veilig voelen.

In organisaties is vaak budget voor leren en ontwikkelen, maar waar zet je dat voor in? Welke kwaliteiten van werknemers blijven onbenut, maar kunnen van toegevoegde waarde zijn voor zowel de organisatie als voor de medewerker?

En als duurzame inzetbaarheid van een werknemer niet binnen de organisatie haalbaar is, wat is dan een geschikte werkplek waar iemand zinvol en met plezier zijn loopbaan kan vervolgen? Deze vragen komen aan de orde en hierbij kun je mij inschakelen als coach/adviseur.

Je kunt mij inzetten voor een loopbaan-APK waarbij met 2 of 3 gesprekken medewerkers een positieve impuls geven aan hun duurzame loopbaanperspectief. Bij outplacementtrajecten zal het traject uit 6 tot 10 gesprekken bestaan.

Neem voor meer informatie contact met me op door me te bellen of door het contactformulier in te vullen.